Skip to main content
drzeki.com

C++ Değişkenler, Değişkenlerin Tanımlanması ve Sabitler

Hafta: 3
Konu: Değişkenler, Değişkenlerin Tanımlanması ve Sabitler
Hedef: Bu derste C++ dilinde kullanılan değişkenler ve sabitler tanıtılacaktır.
 
Değişkenler ve Sabitler
 
1.      Değişken
Değeri program boyunca değişebilen programlamaya özgü komutlardır. Örneğin iki ağırlık alalım; Birisi 10 kg, diğeri 15 kg olsun. Birincisine 3 kg eklediğimizi, diğerinden ise 10 kg çıkarttığımızı düşünün ve sonra her ikisini de topladığımızı düşünün. Bu matematiksel işlemi C++ programında aşağıdaki gibi yaparız.
 

Örnek:
1.      #include <iostream>
2.      #include <stdlib.h>
3.     
4.      İnt main()
5.      {
6.            int A = 10;
7.            int B = 15;
8.            int cevap;
9.     
10.       A = A+3;
11.       B = B-10;
12.       cevap = A+B;
13.  
14.       return 0;
15. }
 
Değişkenlerin çeşitlerine göre hafızada kapladığı yer ve değer aralıklarını gösteren tablo;
 
Değişken Türü
Kapladığı Alan
Açıklama
Sınıf Dağılımı
Char
1 byte
8 bit uzunluğunda
(1 byte = 8 bit)
Signed: -128 ile 127 (+ veya -)
Unsigned: 0 ile 255
Short
2 byte
16 bit uzunlupunda tam sayı
Signed: -32768 ile 32767 (+ veya -)
Unsigned: 0 ile 65535
Long
4 byte
32 bit uzunluğunda tam sayı
Signed: -2147483648 ile 2147483647 (+ veya -)
İnt
*
Tam sayı. (16 bitlik işletim sistemlerinde 2 byte, 32 bitlik işletim sistemlerinde 4 byte)
Short ve long olarak ayrılır
Float
4 byte
Reel sayı
3.4e + / -38 (7 basamak)
Double
8 byte
Çift reel sayı
1.7e + / – 308 (15 basamak)
Long double
10 byte
Uzun çift reel sayı
1.2e + / – 4932 (19 basamak)
Bool
1 byte
Mantık Değeri
True, False
Wchar-t
2 byte
Bir çeşit karakter seti depolar
Geniş karakterler
 
Değişkenlerin Tanımları
C++ ta değişkenleri kullanmadan önce görmüş olduğumuz türlerden hangisi olduğunu tanımlamamız gerekir. Örneğin;
 
int alan;
float kare;
 
            Aşağıdaki tabloda köşeli parantezler içinde belirtilen yerler kullanılmasa da aynı manaya geleceğini göstermektedir.
 
Kullanım
Açıklama
Char[signed]
Karakter
İnt[signed]
Tam sayı
Short[int][signed]
Kısa tam sayı
Long[signed][int]
Uzun tam sayı
Unsiged char
İşaretsiz karakter
Unsigned [int]
İşaretsiz tam sayı
Unsigned short [int]
İşaretsiz kısa tam sayı
Unsigned long [int]
İşaretsiz uzun tam sayı
Float
Reel sayı
Double
Çift reel sayı
Long double
Uzun çift reel sayı
 
Örnek:
1.      #include <iostream>
2.      İnt main()
3.      {
4.            int a,b,sonuc;
5.            a = 9;
6.            b = 5;
7.            a = a+3;
8.            Sonuc = a-b;
9.            cout<<sonuc;
10.  
11.       return 0;
12. }
 
Sabitler
            Sabitlerin değerleri hiçbir zaman değişmez. Bunlar tam sayılar, küsüratlı sayılar, karakterler ve karakter dizileri manasına gelen stringler olabilir.
 
Tam Sayılar
            1453, 25, -30
 
            Yukarıda görmüş olduklarınız tam sayılardır. Gündelik hayatta kullandığımız gibi 10’luk tabandadırlar. C++ ta 8’lik ve 16’lık sayı tabanlarını da kullanabiliriz. Örneğin;
 
            21 // Onluk taban
            054 // 8’lik taban
            0x5d // 16’lık taban
 
            Aralarındaki farka dikkat ettiyseniz 10’luk tabandaki sayılar normal bir şekilde kullanılır iken 8’lik sayıların başında sıfır kullandık. 16’lık tabandaki sayıların kullanımında ise sıfır ile sayı arasında x karakterini görüyoruz.
 
Floating Point Numbers (Kayan Noktalı Sayılar)
            Bilgisayarda küsüratlı yani noktalı sayılar normal sayılardan farklı bir şekilde işlem görür. Bu noktalı sayıların tam sayı kısımları ile küsürat kısımları arasındaki noktanın sabit olmaması nedeniyle bu ismi almışlardır. Örneğin;
 
            3.14, 6.05e2, 4.0
 
Karakterler ve Stringler
            Sabitler sadece sayılardan oluşmaz, kelimelerde sabit olarak atanabilir.
 
            ‘ram’
‘add’
‘enformatik’
            “hello world”
 
            İlk üç ifade tek karakterdir ve tek tırnak arasında ifade edilir, en son ifade ise bir karakter dizisi yani string’dir ve çift tırnak içinde ifade edilmelidir. Ekranda göremediğimiz veya gördüğümüz ama klavyenin üzerinde olmayan bazı karakter sabitleri de vardır. C++ ta bunları \ karakterinden sonra gelen bazı karakterler ile ifade ederiz. Örneğin;
 
Karakter
Açıklama
\n
Yeni satır (Bir alt satıra iner)
\r
Aynı satır başı
\t
Tab karakteri kadar boşluk
\v
Dikey tab karakteri kadar boşluk
\b
İmleci geri götürür fakat değeri silmez
\a
Alarm
\’
Tek tırnak
\”
Çift tırnak
\?
Soru işareti
\\
Ters bölü
 
Tanımlanmış Sabitler
            Bir değişkenden farklı olarak belirli bir isme de bir sabit atayabilir ve programınızda bunu kullanabilirsiniz. Örneğin;
 
            # define ali 25;
 
Şeklinde ki bir tanımla ali isminde bir sabit oluşturup içine 25 değerini atamış olursunuz.
 
Tanımlarken Sabit Bir Değer Verilen Değişkenler (Const)
            Const kullanarak bir değişkene ilk değer verirken o değişkeni o değere sabitleriz. Bundan sonra değişkenimizin değeri program içinde değiştirilemez.
 
            Const int uzunluk = 100;

Bir cevap yazın