Skip to main content
drzeki.com

Dosya ve Dizin İşlemleri – Centos 7 Yazı Dizisi Bölüm: 2

 Centos 7 yazı dizimizin ikinci bölümünden merhabalar, bu bölümde dosya ve dizinlerde arama işlemlerinden bahsedeceğiz. Gelin başlayalım.

Dosya ve Dizin Arama

 Terminal üzerinde dosya veya dizin aramak için find komutu kullanılır.

find [Aramaya Başlanılacak Dizin] [Parametreler] [Dosya Adı]

Parametreler:

 1. -name => Aranan dosya veya dizinin adıyla arama yapılacağını belirtir.
 2. -user => Dosya veya dizin sahibinin adına göre arama yapar.
 3. -group => Dosya veya dizinin bağlı olduğu gruba göre arama yapar.
 4. -newer => Belirtilen dosyanın son erişim tarihinden daha sonraki bir sürede değiştirilen dosya veya dizinleri listeler.
 5. -perm => Erişim iznine göre arama yapar.
 6. -size => Boyuta göre arama yapar.
 7. -type => Dosya veya dizin araması yapılacağını belirtmek için kullanılır.
 8. -iname => Büyük küçük harf ayrımı yapmadan arama yapar.
 9.  -empty => Boş dosya veya dizinleri arar.
 10. -amin => Son iki saat içerisinde erişilen dosyaları arar.
 11. -mmin => Son iki saat içerisinde modifiye edilen dosyaları arar.

Ör: find /root -name zeki : /root dizini altında ismi zeki olan dosya ve dizinler.

Ör: find . -name "*.txt" : Bulunulan dizindeki txt uzantılı dosyaları listeler.

Ör: find . -user zeki : Sahibi zeki olan tüm dosya ve dizinleri listeler.

Ör: find /usr -group zeki : /usr dizininde grubu zeki olan dosya ve dizinleri listeler.

Ör: find / -newer Dosya1: Dosya1 dosyasının son erişim tarihinden sonraki sürede değiştirilen dosyaları listeler.

Ör: find /bin -perm 777 : chmod 777 olan dosya ve dizinleri listeler.

Ör: find /bin ! -perm 777 : chmod 777 olmayan dosya ve dizinleri listeler.

Ör: find . -size +100M -size -200M: 100 MB’dan büyük 200 MB’dan küçük dosyaları listeler.

Ör: find . -type d : Bulunulan dizindeki tüm dizinleri listeler.

Ör: find . -type f : Bulunulan dizindeki tüm dosyaları listeler.

Ör: find . -user zeki -perm 755 : Sahibi zeki, chmod 755 olan dosya ve dizinleri listeler.

 

grep [Parametreler] [Arana] [Dosyalar]

 grep komutu, herhangi bir dosya içerisinde harf, kelime, cümle ya da paragraf aramamıza olanak sağlar. Büyük küçük harf duyarlılığı vardır.

Parametreler:

 1. -i => Büyük küçük harf duyarlılığını kaldırır.

İPUCU: man grep kodu ile grep komutunun kullanım klavuzunu görüntüleyebilirsiniz.

 

Bir cevap yazın