Skip to main content
drzeki.com

PHP ye Giriş – Veri Türleri – Tip Ataması – Sabitler

Değişken Tiplerini İncelemek

Bir değişkenin tipi, içinde depolanan veri tipiyle belirlenir.PHP’nin sunduğu veri tiplerinin sayısı sürekli olarak artmaktadır.Farklı veriler farklı veri tiplerinde depolanabilir.

PHP’deki Veri Tipleri

PHP aşağıdaki temel veri tiplerini destekler:

integer – Tam sayılar için kullanılır.
float – (double olarak da adlandırılır) – Gerçek sayılar için kullanılır.
string – Karaker katarları için kullanılır.
boolean – true ve false değerleri için kullanılır.
array – Çok sayıda veri öğesini depolamak için kullanılır.
object – Sınıf örneklerini depolamak için kullanılır.

İki özel tip daha vardır:
NULL – Bir değer verilmemiş, atama yapılmamış ya da NULL değeri verilmiş değişkenlerdir.
resource – Belirli yerleşik fonksiyonlar bu değeri(tipi) döndürür.Bunlar harici kaynakları temsil eder.

Tip Ataması (Type Casting)

Bir tip ataması (type casting) işlemi kullanarak bir değişken ya da değer farklı bir tipteymiş gibi davranabilirsiniz. Geçici tipi, tip atamak istediğiniz değişkenin önündeki parantezlerin içine koymanız yeterlidir.

Örnek:
$totalqty = 0;
$totalamount = (float)$totalqty;

İkinci satırın anlamı, “$totalqty içindeki değeri al, bir float olarak yorumla ve bunu $totalamount içinde depola” olacaktır. $totalamount değişkeninin tipi float olacaktır. Tip atama değişkeni, tipleri değiştirmediğinden $totalqty nin tipi integer olarak kalır.

Değişken Değişkenler

Değişken değişkenler bir değişkenin adını dinamik olarak değiştirebilmemizi sağlar.Yani değişken değişkenler bir değişkenin değerini, bir diğerinin adı olarak kullanırlar.

Örnek:
$varname = “tireqty”;
Şeklinde bir satır tanımlarsanız, $tireqty yerine $$varname kullanabilirsiniz.

$$varname = 5;
Şeklinde değer de atanabilir.

Sabitleri Deklare Etmek ve Kullanmak

Daha önce de gördüğünüz gibi, bir değişken içinde depolanan değeri kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Bir sabitte tıpkı bir değişken gibi değer depolar; ancak ona bir değer verildiğinde script içinde bu değer bir daha değiştirilemez.

Örnek:
define(‘TIREPRICE’, 100);
Bu kod satırı TIREPRICE adında ve değeri 100 olan bir sabit (constant) tanımlar. Bir sabiti script içinde kullanmak için örneğin;
echo TIREPRICE;
kullanabilirsiniz.

Sabitlerin isimlerinin tümünün büyük harf olduğunu görüyorsunuz. Bu C den alınan bir konvansiyondur ve değişkenlerle sabitleri bir bakışta birbirinden ayırmaya yarar. Bu kurala uymak zorunlu değildir, ancak kodlarınızın okunurluğu ve bakımını kolaylaştıracağı da bir gerçektir.

Kendi tanımladığınız sabitlerin dışında PHP’nin de çok sayıda kendi sabiti vardır. Ayrıntılar için PHP Manual (PHP Kullanma Kılavuzu) bakabilirsiniz.

Değişkenler ve sabitlerin arasındaki diğer bir önemli fark da, sabitlerin sadece boolean, integer, float ve string tipinde verileri depolayabilmesidir ve bu veri tiplerinin tümüne birden skaler değerler (scalar values) adı verilir.

Makalelerin devamını PHP & MySQL kategorisi altından takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın