Skip to main content
drzeki.com

Bilgisayar, Algoritma ve Program Nedir?

C Programlama Dili

Hafta: 1
Konu: Bilgisayar, Algoritma ve Program Nedir?
Hedef: Bu derste genel bir bilgisayar tanımı yapılacak, programın ne olduğu anlatılacak, programın çözümü için düşünme metodu oluşturulup algoritmalar hakkında bilgi verilecektir.

Bilgisayar Nedir?
Bilgisayar verileri girdi olarak alan, bu verileri işleyen, saklayan ve çıktı üretip yayınlayan elektronik bir araçtır. Çözülmesi gereken problemler düşünülür, anlaşılır, çözüm yolları tespit edilir, planlanır, en son olarak da veriler ve çözüm yolları bilgisayara girilir.

Program Nedir, Algoritma Nedir?

Program Nedir?
Bir problemi bilgisayarda çözmek için, bir programlama dili ile yazılmış komutlardan oluşan yapıya program denir. Bir program bünyesinde değişkenler, işaretçiler, döngüler, fonksiyonlar, kütüphaneler, dosyalar gibi birçok bileşen bulunabilir.

Algoritma Nedir?
Problemlerin bilgisayarda çözümlenmesinde izlenecek yol olarak, çözüm yolunun oluşturulması için algoritma denilen bir düşünme ve planlama metodu kullanılır.

Örnek: 5’ten 10’a kadar olan sayıların toplamını bulup ekranda gösteren algoritmayı yazalım.

1) Toplam değeri T, sayılar ise S ile gösterilir.
2) Toplamın değeri 0, sayının değeri 5 ile başlar.
3) Toplam değerine sayının değeri eklenir.
4) Sayının değeri 1 arttırılır.
5) Sayının değeri 11’den küçük ise 3. adıma dönülür ve işlemler tekrar yapılır.
6) Toplam değeri ekrana yazdırılır.

Not: Algoritmalarda yazım dili standart değildir, kişiden kişiye değişebilir. Ancak açık bir şekilde yazmak diğer programcılar açısından kolaylık sağlar.

Örnek: 5’ten 10’a kadar olan sayıların ortalamasını bulan programın algoritması;

1) T=0, S=5, O=0, M=0
– Burada sayıların toplamının saklanacağı T değişkenine 0 değeri, 5’ten 10’a kadar değer vereceğimiz sayıların S değişkenine 5 değeri, ortalama değeri için kullanılacak olan O değişkenine 0 değeri, kaç sayının sayıldığını gösteren M değişkenine de 0 değeri atanır.
2) T = T+S
– Toplam değerini saklayan T değişkeninin ilk değeri 0 idi, buradaki komut ile T değişkenine sayıların değerinin saklandığı S değişkeninin değeri eklenir. Sonuçta döngü ilk kez çalıştığında T değeri 0+5=5 olacaktır.
3) M = M+1
– Burada M değişkeni sayaç olarak kullanılır. Döngüde yeni bir sayı işleme girdiğinde M değeri de 1 arttırılır.
4) S = S+1
– Sayıların değerini saklayan S değişkeninin değeri döngüde her seferinde 1 arttırlarak 6,7,8,9 ve 10 olarak değiştirilir. S değişkeni 11 değerini aldığında 5. adımdaki şart saylanmayacak ve program akışı 6. adımdan devam edecektir.
5) Eğer S<11 ise 2. adıma dön.
6) O = T/M
– Toplam değeri, toplam sayı adedine bölünüyor ve ortalama değer değişkene atanıyor.
7) Ortalama ekrana yazdırılıyor.

Bir cevap yazın