Skip to main content
drzeki.com

C++ Matematiksel İşlemler ve Karşılaştırmalar

Hafta: 4
Konu: Matematiksel İşlemler ve Karşılaştırmalar
Hedef: Bu hafta C++ dilinde kullanılan matematiksel işlem çeşitleri ile başlanacaktır. Daha sonra işlemlerin öncelikleri ile devam edilip en son olarak da matematiksel karşılaştırmalar yapılacaktır.
Matematiksel İşlemler ve Karşılaştırmalar
            Aritmetik deyimlerde kullanılabilecek aritmetik işlemler şunlardır:
 
            Toplama          : + işareti ile gerçekleştirilir.
            Çıkartma         : – işareti ile gerçekleştirilir.
            Çarpma           : * işareti ile gerçekleştirilir.
            Bölme             : / işareti ile gerçekleştirilir.
            Kalan(mod)    : % işareti ile gerçekleştirilir. Yalnızca iki tam sayı arasında yapılabilir, gerçel sayılara uygulanamaz.
 

Not: Bölme işleminde dikkat edilmesi gereken durum, işleme giren her iki sayının da tam sayı olması durumunda çıkan sonucun da tam sayı olacağıdır. Yani sonuç kesirli ise kesir kısmı atılacaktır.
            Kesir kısmının yitirilmemesi isteniyorsa işleme giren sayılardan birinin gerçel sayı olmasını sağlamak gerekir.
 
Örnek: 14.0 / 4
             14 / 4.0
             14.0 / 4.0
 
İşlemi Atama
            Atamanın sağ tarafındaki deyim, atamanın sol tarafındaki değişken ile bir deyimi içeren bir işlemse, yani:
 
            Değişken = değişken + deyim;   (? Herhangi bir işlem simgesi)
 
Şeklindeyse bu komut;
 
            Değişken ?= deyim;
 
Şeklinde kısaltılabilir.
 
            Arttırma ve azaltma, programlarda sıkça kullanılan bir işlem olduğundan C++ ta bunlar için özel işleçler tanımlanmıştır.
 
++ işleci, önüne veya arkasına yazıldığı değişkenin değerini 1 arttırır.
— İşleci, önüne veya arkasına yazıldığı değişkenin değerini 1 azaltır.
 
Matematiksel İşlemlerin Yapılması
            C++ ta matematikte olan tüm kurallar geçerlidir. İşlemlerin öncelik sırası bunlardan biridir. Bunlar;
 
Parantez ()      Bölme /           Çarpma *        Mod %            Toplama +       Çıkartma –
 
Not: Bölme, çarpma ve mod’un öncelik sıraları benzerdir. Aynı özellik toplama ve çıkartma için de geçerlidir. Bu nedenle işlem anında öncelik belirlenmesi gerekirse, problemin soldan sağa doğru ilerleyişi göz önüne alınır.
 
Not: C++ ta bölme işleminde bölen tam sayı dikkate alınır.
 
Matematiksel Karşılaştırmalar
            C++ ta bu karşılaştırmalar ilişkisel operatörler (Relational Operators) olarak geçer. 6 değişik operatör vardır.
 
Türü
Operatör
Örnek
Değeri
Eşittir
==
100 == 50
Yanlış
Eşit değildir
!=
100 != 50
Doğru
Büyüktür
100 > 50
Doğru
Küçüktür
100 < 50
Yanlış
Büyük veya eşittir
>=
10 >= 10
Doğru
Küçük veya eşittir
<=
10 <= 10
Doğru

Bir cevap yazın