Skip to main content
drzeki.com

C++ Programının Yapısı, Cout ve Cin Komutu

Hafta: 2
Konu: C++ Programının Yapısı, Cout ve Cin Komutu
Hedef: Bu derste genel bir C++ programının yapısı gösterilecektir. Programın yazılışı ve akışı hakkında genel bilgiden sonra ekrana çıktı veren cout komutu ile klavye aracılığı ile girdi alan cin komutunun kullanımı ve özellikleri gösterilecektir.
 
C Programının Yapısı
            Aşağıdaki programı satır satır inceleyelim.
           
1.      # include <iostream>
2.     
3.      int main()
4.      {
5.            cout << “C++ öğrenmeye başlıyorum. \n”;
6.            return 0;
7.      }
 
-> 1. Satırdaki # include <iostream> deyimi programın iostream kütüphanesini içerdiğini göstermektedir. İostream kütüphanesi C++ programının standart fonksitonlarını içerir. Her program başında C++ programının içinde olan veya kullanıcıların daha sonradan da ekleyebileceği bazı kütüphaneleri program içinde tanıtmak ve kullanmak için # include deyimi kullanılır. # include <mylibrary> yazarak mylibrary kütüphanesini programa tanıtabiliriz.
-> 2 Satırdaki boşluk program tarafından görülmez, rahat çalışılması ve okunabilirliği arttırmak açısından kullanılır.
-> 3. Satırdaki int main() programın ana fonksiyonunu tanımlar.
-> 4. Satırdaki { ise ana fonksiyonun başladığını gösterir.
-> 5. Satırdaki cout komutu ekrana yazdırır.
-> 6. Satırdaki return 0; ise int main() ile başlayan programı bitirir.
-> 7. Satırdaki } ana fonksiyonun bittiğini göstermektedir.
 
Main komutu C++’ın ana programını oluşturmaktadır. Program icra edilmeye başlandığında main fonksiyonu içinde C++ komutları sırasıyla tamamlanınca program sonra erecektir.
 
C++ Yazım Kuralları
-> Değişken isminin ilk karakteri rakam olamaz.
-> Değişken ismi 32 karakteri geçemez.
-> C için ayrılmış özel sözcükler değişken isimlerinde kullanılamaz.
-> C dili büyük ve küçük harfleri ayrı karakterler olarak kabul eder.
 
Cout Komutu
            Cout komutu ile tırnak işaretleri arasında yazılanlar ekrana bastırılır. Cout komutu ile << karakterleri birlikte kullanılır.
 
Örnek:
1.      # include <iostream>
2.      # include <string.h>
3.      int main()
4.      {
5.            cout << “ilk programım.”;
6.            return 0;
7.      }
 
Ayrıca cout << komutu programda belirlenen ifadenin ekranda gösterilmesini sağlar.
 
Örnek:
            int a = 20;
            cout << a;
 
Cin Komutu
            Bu komut ile program başında verilen değişkenlere veya ifadelere klavyeden değer girilmesini sağlar. Cin komutu >> ile beraber kullanılır.
 
Örnek:
1.      # include <iostream>
2.      int main()
3.      {
4.            int a = 10;
5.            int b = 20;
6.            int c;
7.     
8.            cout << “ c nin değerini girin:”;
9.     
10.       cin >> c;
11.  
12.       return 0;
13. }

Bir cevap yazın