Skip to main content
drzeki.com

C++ Matematiksel İşlemler ve Karşılaştırmalar

Hafta: 4
Konu: Matematiksel İşlemler ve Karşılaştırmalar
Hedef: Bu hafta C++ dilinde kullanılan matematiksel işlem çeşitleri ile başlanacaktır. Daha sonra işlemlerin öncelikleri ile devam edilip en son olarak da matematiksel karşılaştırmalar yapılacaktır.
Matematiksel İşlemler ve Karşılaştırmalar
            Aritmetik deyimlerde kullanılabilecek aritmetik işlemler şunlardır:
 
            Toplama          : + işareti ile gerçekleştirilir.
            Çıkartma         : – işareti ile gerçekleştirilir.
            Çarpma           : * işareti ile gerçekleştirilir.
            Bölme             : / işareti ile gerçekleştirilir.
            Kalan(mod)    : % işareti ile gerçekleştirilir. Yalnızca iki tam sayı arasında yapılabilir, gerçel sayılara uygulanamaz.
 

Devamını Oku

C++ Değişkenler, Değişkenlerin Tanımlanması ve Sabitler

Hafta: 3
Konu: Değişkenler, Değişkenlerin Tanımlanması ve Sabitler
Hedef: Bu derste C++ dilinde kullanılan değişkenler ve sabitler tanıtılacaktır.
 
Değişkenler ve Sabitler
 
1.      Değişken
Değeri program boyunca değişebilen programlamaya özgü komutlardır. Örneğin iki ağırlık alalım; Birisi 10 kg, diğeri 15 kg olsun. Birincisine 3 kg eklediğimizi, diğerinden ise 10 kg çıkarttığımızı düşünün ve sonra her ikisini de topladığımızı düşünün. Bu matematiksel işlemi C++ programında aşağıdaki gibi yaparız.
 

Devamını Oku

C++ Programının Yapısı, Cout ve Cin Komutu

Hafta: 2
Konu: C++ Programının Yapısı, Cout ve Cin Komutu
Hedef: Bu derste genel bir C++ programının yapısı gösterilecektir. Programın yazılışı ve akışı hakkında genel bilgiden sonra ekrana çıktı veren cout komutu ile klavye aracılığı ile girdi alan cin komutunun kullanımı ve özellikleri gösterilecektir.
 
C Programının Yapısı
            Aşağıdaki programı satır satır inceleyelim.
           
1.      # include <iostream>
2.     
3.      int main()
4.      {
5.            cout << “C++ öğrenmeye başlıyorum. \n”;
6.            return 0;
7.      }
 
-> 1. Satırdaki # include <iostream> deyimi programın iostream kütüphanesini içerdiğini göstermektedir. İostream kütüphanesi C++ programının standart fonksitonlarını içerir. Her program başında C++ programının içinde olan veya kullanıcıların daha sonradan da ekleyebileceği bazı kütüphaneleri program içinde tanıtmak ve kullanmak için # include deyimi kullanılır. # include <mylibrary> yazarak mylibrary kütüphanesini programa tanıtabiliriz.
-> 2 Satırdaki boşluk program tarafından görülmez, rahat çalışılması ve okunabilirliği arttırmak açısından kullanılır.
-> 3. Satırdaki int main() programın ana fonksiyonunu tanımlar.
-> 4. Satırdaki { ise ana fonksiyonun başladığını gösterir.
-> 5. Satırdaki cout komutu ekrana yazdırır.
-> 6. Satırdaki return 0; ise int main() ile başlayan programı bitirir.
-> 7. Satırdaki } ana fonksiyonun bittiğini göstermektedir.
 
Main komutu C++’ın ana programını oluşturmaktadır. Program icra edilmeye başlandığında main fonksiyonu içinde C++ komutları sırasıyla tamamlanınca program sonra erecektir.
 
C++ Yazım Kuralları
-> Değişken isminin ilk karakteri rakam olamaz.
-> Değişken ismi 32 karakteri geçemez.
-> C için ayrılmış özel sözcükler değişken isimlerinde kullanılamaz.
-> C dili büyük ve küçük harfleri ayrı karakterler olarak kabul eder.
 
Cout Komutu
            Cout komutu ile tırnak işaretleri arasında yazılanlar ekrana bastırılır. Cout komutu ile << karakterleri birlikte kullanılır.
 
Örnek:
1.      # include <iostream>
2.      # include <string.h>
3.      int main()
4.      {
5.            cout << “ilk programım.”;
6.            return 0;
7.      }
 
Ayrıca cout << komutu programda belirlenen ifadenin ekranda gösterilmesini sağlar.
 
Örnek:
            int a = 20;
            cout << a;
 
Cin Komutu
            Bu komut ile program başında verilen değişkenlere veya ifadelere klavyeden değer girilmesini sağlar. Cin komutu >> ile beraber kullanılır.
 
Örnek:
1.      # include <iostream>
2.      int main()
3.      {
4.            int a = 10;
5.            int b = 20;
6.            int c;
7.     
8.            cout << “ c nin değerini girin:”;
9.     
10.       cin >> c;
11.  
12.       return 0;
13. }

Bilgisayar, Algoritma ve Program Nedir?

C Programlama Dili

Hafta: 1
Konu: Bilgisayar, Algoritma ve Program Nedir?
Hedef: Bu derste genel bir bilgisayar tanımı yapılacak, programın ne olduğu anlatılacak, programın çözümü için düşünme metodu oluşturulup algoritmalar hakkında bilgi verilecektir.

Bilgisayar Nedir?
Bilgisayar verileri girdi olarak alan, bu verileri işleyen, saklayan ve çıktı üretip yayınlayan elektronik bir araçtır. Çözülmesi gereken problemler düşünülür, anlaşılır, çözüm yolları tespit edilir, planlanır, en son olarak da veriler ve çözüm yolları bilgisayara girilir.

Program Nedir, Algoritma Nedir?

Program Nedir?
Bir problemi bilgisayarda çözmek için, bir programlama dili ile yazılmış komutlardan oluşan yapıya program denir. Bir program bünyesinde değişkenler, işaretçiler, döngüler, fonksiyonlar, kütüphaneler, dosyalar gibi birçok bileşen bulunabilir.

Algoritma Nedir?
Problemlerin bilgisayarda çözümlenmesinde izlenecek yol olarak, çözüm yolunun oluşturulması için algoritma denilen bir düşünme ve planlama metodu kullanılır.

Örnek: 5’ten 10’a kadar olan sayıların toplamını bulup ekranda gösteren algoritmayı yazalım.

1) Toplam değeri T, sayılar ise S ile gösterilir.
2) Toplamın değeri 0, sayının değeri 5 ile başlar.
3) Toplam değerine sayının değeri eklenir.
4) Sayının değeri 1 arttırılır.
5) Sayının değeri 11’den küçük ise 3. adıma dönülür ve işlemler tekrar yapılır.
6) Toplam değeri ekrana yazdırılır.

Not: Algoritmalarda yazım dili standart değildir, kişiden kişiye değişebilir. Ancak açık bir şekilde yazmak diğer programcılar açısından kolaylık sağlar.

Örnek: 5’ten 10’a kadar olan sayıların ortalamasını bulan programın algoritması;

1) T=0, S=5, O=0, M=0
– Burada sayıların toplamının saklanacağı T değişkenine 0 değeri, 5’ten 10’a kadar değer vereceğimiz sayıların S değişkenine 5 değeri, ortalama değeri için kullanılacak olan O değişkenine 0 değeri, kaç sayının sayıldığını gösteren M değişkenine de 0 değeri atanır.
2) T = T+S
– Toplam değerini saklayan T değişkeninin ilk değeri 0 idi, buradaki komut ile T değişkenine sayıların değerinin saklandığı S değişkeninin değeri eklenir. Sonuçta döngü ilk kez çalıştığında T değeri 0+5=5 olacaktır.
3) M = M+1
– Burada M değişkeni sayaç olarak kullanılır. Döngüde yeni bir sayı işleme girdiğinde M değeri de 1 arttırılır.
4) S = S+1
– Sayıların değerini saklayan S değişkeninin değeri döngüde her seferinde 1 arttırlarak 6,7,8,9 ve 10 olarak değiştirilir. S değişkeni 11 değerini aldığında 5. adımdaki şart saylanmayacak ve program akışı 6. adımdan devam edecektir.
5) Eğer S<11 ise 2. adıma dön.
6) O = T/M
– Toplam değeri, toplam sayı adedine bölünüyor ve ortalama değer değişkene atanıyor.
7) Ortalama ekrana yazdırılıyor.