Skip to main content
drzeki.com

CSS Yazı Tipi Özellikleri

CSS Yazı Tipi Özellikleri
                Web sayfalarımızdaki yazıların özelliklerini belirlemede aşağıdaki listeden yararlanabiliriz.
 
Özellik
Açıklama
color

Yazı rengini belirler.
font-family

Yazı tipi ailesini belirler.
font-weight

Yazı tipi kalınlığını belirler.
font-size

Yazı tipi büyüklüğünü belirler.
font-style

Yazının eğikliğini belirler.
font-variant

Yazının küçük ya da büyük harf olmasını belirler.
font

Bütün yazı özelliklerinin tek satırda girilmesini sağlar.
fon-size-adjust

font-size ile verilen değerleri daha okunaklı hale getirmemizi sağlar.
font-stretch

Bir yazı tipinin aynı ailedeki diğer yazı tiplerinden ne kadar daha dar veya geniş olacağını belirler.

 
                Color
                Yazı rengini belirler.
                A {color:red;}
 
                font-family
                Yazı tipi ailesini belirler. Aileden herhangi bir font bulunamazsa diğeri aranır.
                A {}
 
                font-size
                Yazı büyüklüğünü belirler. Sayısal değerler alabildiği gibi aşağıdaki değerleri de alabilir.
          xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large, inherit
P {font-size:medium;}
 
font-weight
Yazı kalınlığını belirler. Aşağıdaki değerleri alabilir.
          normal, bold, bolder, lighter, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, inherit
.f1 {font-weigth:bold;}
 
font-style
Yazının eğikliğini belirler. Aşağıdaki değerleri alabilir.
          normal, italic, inherit
.f1 {font-style:italic;}
 
font-variant
Yazının küçük ya da büyük harf olmasını belirler. Aşağıdaki değerleri alabilir.
          Normal, small-caps, inherit
.f1 {font-variant:normal;}
 
font-size-adjust
font-size ile verilen değeri daha okunaklı ayarlamamızı sağlar. Bu özellik yazı ipi kapsam oranının bir sayı ile çarparak düzeltmeyi sağlar.
.f1 {font-size-adjust:0,45;}
 
font-stretch
Bir yazı tipinin aynı ailedeki diğer yazı tiplerinden ne kadar daha dar veya daha geniş olacağını belirler. Aşağıdaki değerleri alır.
          normal, wider, narrower, ultra-condensed, extra-condensed, condensed, semi-condensed, semi-expanded, expanded, extra-expanded, ultra-expanded, inherit
.f1 {font-stretch:expanded;}
 

Bir cevap yazın