Skip to main content
drzeki.com
  Dünyanın en farklı web hosting deneyimi seni bekliyor!

  Bir kartal hikayesi: Kartal olarak doğup tavuk olarak defnedilmek

  Bir rivayete göre; dört tavuk, bir kartal yuvasına gidip bir yumurta çaldılar. Yumurtayı kümese getirdiklerinde, kümeste bulunan diğer tavuklar gördükleri bu yumurtanın çok büyük bir tavuğa ait olduğunu düşündüler. Zaman geçti, yumurtayı getirenler de unuttu, onlar da bu yumurtanın büyük bir tavuk olduğuna inandılar.

  …Bir anne bulundu yetim yumurtaya, kuluçka başladı. Kısa bir zaman sonra yumurta kırıldı. İçinden simsiyah kanatlı, ilginç gagalı tuhaf bir tavuk çıktı… Herkes çok mutluydu, böylesini ilk defa görmüşlerdi. Anne tavuk, dersler vermeye başladı yavrusuna: "Bak yavrum, yerden bulduğun böceği şöyle ye! Arpayı, buğdayı böyle ye!". Anne tavuk hergün yeni şeyler öğretiyordu yavrusuna. Büyük tavuk annesinin her söylediğini yapıyordu. Tehlikelere karşı nasıl davranacağını da öğretti annesi: "Bak yavrum, eğer kedi buradan geçerse aksi istikamete doğru kaç, şuradan gelirse buraya kaç…"

   

  Devamını Oku

  C++ Matematiksel İşlemler ve Karşılaştırmalar

  Hafta: 4
  Konu: Matematiksel İşlemler ve Karşılaştırmalar
  Hedef: Bu hafta C++ dilinde kullanılan matematiksel işlem çeşitleri ile başlanacaktır. Daha sonra işlemlerin öncelikleri ile devam edilip en son olarak da matematiksel karşılaştırmalar yapılacaktır.
  Matematiksel İşlemler ve Karşılaştırmalar
              Aritmetik deyimlerde kullanılabilecek aritmetik işlemler şunlardır:
   
              Toplama          : + işareti ile gerçekleştirilir.
              Çıkartma         : – işareti ile gerçekleştirilir.
              Çarpma           : * işareti ile gerçekleştirilir.
              Bölme             : / işareti ile gerçekleştirilir.
              Kalan(mod)    : % işareti ile gerçekleştirilir. Yalnızca iki tam sayı arasında yapılabilir, gerçel sayılara uygulanamaz.
   

  Devamını Oku

  C++ Değişkenler, Değişkenlerin Tanımlanması ve Sabitler

  Hafta: 3
  Konu: Değişkenler, Değişkenlerin Tanımlanması ve Sabitler
  Hedef: Bu derste C++ dilinde kullanılan değişkenler ve sabitler tanıtılacaktır.
   
  Değişkenler ve Sabitler
   
  1.      Değişken
  Değeri program boyunca değişebilen programlamaya özgü komutlardır. Örneğin iki ağırlık alalım; Birisi 10 kg, diğeri 15 kg olsun. Birincisine 3 kg eklediğimizi, diğerinden ise 10 kg çıkarttığımızı düşünün ve sonra her ikisini de topladığımızı düşünün. Bu matematiksel işlemi C++ programında aşağıdaki gibi yaparız.
   

  Devamını Oku

  C++ Programının Yapısı, Cout ve Cin Komutu

  Hafta: 2
  Konu: C++ Programının Yapısı, Cout ve Cin Komutu
  Hedef: Bu derste genel bir C++ programının yapısı gösterilecektir. Programın yazılışı ve akışı hakkında genel bilgiden sonra ekrana çıktı veren cout komutu ile klavye aracılığı ile girdi alan cin komutunun kullanımı ve özellikleri gösterilecektir.
   
  C Programının Yapısı
              Aşağıdaki programı satır satır inceleyelim.
             
  1.      # include <iostream>
  2.     
  3.      int main()
  4.      {
  5.            cout << “C++ öğrenmeye başlıyorum. \n”;
  6.            return 0;
  7.      }
   
  -> 1. Satırdaki # include <iostream> deyimi programın iostream kütüphanesini içerdiğini göstermektedir. İostream kütüphanesi C++ programının standart fonksitonlarını içerir. Her program başında C++ programının içinde olan veya kullanıcıların daha sonradan da ekleyebileceği bazı kütüphaneleri program içinde tanıtmak ve kullanmak için # include deyimi kullanılır. # include <mylibrary> yazarak mylibrary kütüphanesini programa tanıtabiliriz.
  -> 2 Satırdaki boşluk program tarafından görülmez, rahat çalışılması ve okunabilirliği arttırmak açısından kullanılır.
  -> 3. Satırdaki int main() programın ana fonksiyonunu tanımlar.
  -> 4. Satırdaki { ise ana fonksiyonun başladığını gösterir.
  -> 5. Satırdaki cout komutu ekrana yazdırır.
  -> 6. Satırdaki return 0; ise int main() ile başlayan programı bitirir.
  -> 7. Satırdaki } ana fonksiyonun bittiğini göstermektedir.
   
  Main komutu C++’ın ana programını oluşturmaktadır. Program icra edilmeye başlandığında main fonksiyonu içinde C++ komutları sırasıyla tamamlanınca program sonra erecektir.
   
  C++ Yazım Kuralları
  -> Değişken isminin ilk karakteri rakam olamaz.
  -> Değişken ismi 32 karakteri geçemez.
  -> C için ayrılmış özel sözcükler değişken isimlerinde kullanılamaz.
  -> C dili büyük ve küçük harfleri ayrı karakterler olarak kabul eder.
   
  Cout Komutu
              Cout komutu ile tırnak işaretleri arasında yazılanlar ekrana bastırılır. Cout komutu ile << karakterleri birlikte kullanılır.
   
  Örnek:
  1.      # include <iostream>
  2.      # include <string.h>
  3.      int main()
  4.      {
  5.            cout << “ilk programım.”;
  6.            return 0;
  7.      }
   
  Ayrıca cout << komutu programda belirlenen ifadenin ekranda gösterilmesini sağlar.
   
  Örnek:
              int a = 20;
              cout << a;
   
  Cin Komutu
              Bu komut ile program başında verilen değişkenlere veya ifadelere klavyeden değer girilmesini sağlar. Cin komutu >> ile beraber kullanılır.
   
  Örnek:
  1.      # include <iostream>
  2.      int main()
  3.      {
  4.            int a = 10;
  5.            int b = 20;
  6.            int c;
  7.     
  8.            cout << “ c nin değerini girin:”;
  9.     
  10.       cin >> c;
  11.  
  12.       return 0;
  13. }

  Veri Tipleri

  Hafta: 2
  Konu: Veri Tipleri
  Hedef: Programlamadillerinde o an kullanılan veriler bellekte tutulur. Bu verileri programlama dillerinde kullanabilmek için veri tipleri ile tanımlamak gereklidir, değişkenler en çok kullanılan temel veri tipidir.
              Programlar genellikle kullanıcı ile etkileşim halindedir, bu amaçla programlama dillerinde kullanıcıdan bilgi almak veya kullanıcıya bilgi vermek için giriş-çıkış komutları kullanılır.
   
  Veri Tipleri
  Programlama Dillerinin Genel Yapıları
              Günümüzde kullanılan tüm programlama dillerinin yapıları genellikle aynıdır.
   
  Temel Veri Tipleri
              Bilgisayarlarda, programlama dillerinde işlemlerde kullanılacak bilgiler verilerden elde edilir. Programlamanın asıl kullanım amaçlarından biri de verileri işlemektir. Veriler programlama dillerinde değişkenlerde veya sabitlerde tutulurlar.
             
  Bir programda kullanılacak olan verilerin geçici olarak temsil edilmesi ve kendilerine atanmış verilerin saklanması değişkenler ile gerçekleştirilir. Değişkenler bilginin bellekte saklandığı yerin adresidir.
   
              Aşağıdaki örnekte 0020 adresindeki verinin değeri için tel_no, 0028 adresindeki verinin değeri için okul_no adlı değişkenler kullanılır.
   
  Değişkenin Adı
  Bellek
  Bellek Adresi
   
   
  0000
   
   
  008
   
   
  0010
   
   
  0018
  Tel_no
  110101010
  0020
  Okul_no
  010110101
  0028
   
   
  0030
   
   
  0038
   
   
   
   
   
  Bellekte veriler bitler (1 veya 0) şeklinde tutulur. Bellek verilen tutulduğu birimlerden oluşan bir yapıdır. Her birimin bir adresi vardır. (F3444 gibi) Program yazarken bu adresler yerine, bu adresleri temsil eden değişkenler kullanılır. Bu adresleme değişkenlerin tutulduğu verinin içeriğine göre farklılık gösterir.
   
              Programlama dillerinde değişkenleri kullanmadan önce kullanılacak değişkenleri programa tanıtmak gerekmektedir. Bu tanıtma işlemi bazı programlama dillerinde program kodları yazılmaya başlanmadan önce yapılır. Bazı dillerde ise değişkenin tanımlanması değişken kullanımı esnasında yapılabilir.
   
  Temel Veri Bildirileri
  Veri tipleri değişkenler ve sabitler olarak iki ana başlığa ayrılır;
   
  Değişkenler:
              Değişkenler bir programda değişik işlemlerde kullanılacak veya işlemlerden sonra ortaya çıkacak olan değerlerin saklanması amacıyla kullanılır.
   
  a)                 Mantıksal Veri Tipi
  Mantıksal veri tipi, içerisinde mantıksal değer olan True ya da False değerini saklar. Bu değeri saklamak için bellekte sadece 1 bit kullanılır, doğru veya yanlış değerini bellekte 1 veya 0 değeri karşılar. C deki kullanım şekli
   
  bool gecti;
  gecti = true; // Geçti
  gecti = false; // Kaldı
   
  b)                 Tamsayı Veri Tipleri
  Bir tamsayı veri tipinin değerinin büyüklüğü bilgisayardan bilgisayara, programlama diline veya bellekte ayrılan yere göre değişebilir. Tamsayının büyüklüğü ayrıca sayının işaretli olmamasına göre de değişir. C dilinde tanımlanması aşağıdaki gibidir;
  Bildiri / Özellik
  Uzunluk
  Minimum Değer
  Maksimum Değer
  Char
  1 Byte
  -128
  +127
  Unsigned char
  1 Byte
  0
  255
  İnt
  2 Byte
  -32767
  +32767
  Unsigned int
  2 Byte
  0
  65535
  Long
  4 Byte
  -2147483648
  +2147483674
  Unsigned long
  4 Byte
  0
  4294967295
   
              C dilindeki kullanımı;
   
              char c;
              …
              C=65;
   
  Reel Sayı Tipleri
              Programlama dillerinde daha çok reel (ondalık, kesirli) sayıları göstermek için kullanılan bir veri tipidir. Bu veri tipi bellekte kayan noktalı (float point) şeklinde saklanır. Kayan noktalı gösterimde E harfinden sonra gelen sayı 10’un kuvveti şeklinde hesaplanmıştır.
   
  Gerçek Sayı
  Kayan Noktalı Gösterimi
  10’un Kuvveti Şek. Gösterimi
  0,126
  0,126E+0
  0,126×10^0
  24,45821
  0,2445821E+2
  0,2445821×10^2
  5244
  0,5244E+4
  0,5244×10^4
  0,0023
  0,23E-2
  0,23×10^-2
   
  Kayan noktalı gösterimde virgülden sonra kaç basamak olacağına o sayının duyarlılığı denir. Genelde bilgisayarlarda bu duyarlılık 6 hane olarak belirlenmiştir. Bu, sayının virgülden sonraki 6 hanesi değil de kayan noktalı gösteriminde virgülden sonraki 6 hanesidir.
   
  Gerçek Sayı
  Kayan Noktalı Gösterimi
  Bellekte Saklanmış Hali
  24,458214
  0,24458214E+2
  0,244582E+2
              Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi sayının son iki hanesindeki 14 sayısı duyarlılık6 olduğu için bellekte saklanmamıştır.
   
              Reel sayı veri tiplerinin C progralama dilinde tanımlanması;
  Bildiri / Özellik
  Uzunluk
  Minimum Değer
  Maksimum Değer
  Float
  4 Byte
  -3,4E+4
  +3,4E+38
  Double
  8 Byte
  -1,7E+308
  +1,7E+308
  Long double
  10 Byte
  -3,4E+4932
  +3,4E+4932
   
              C dilindeki kullanımları;
   
              float f;
              …
  f = 10,246;
              f = 20;
              f = 5/2; // Sonuç 2.5 değil 2 çıkar
              f = 5,0/2; // Sonuç 2,5 çıkar
              f = 5/2,0; // Sonuç 2,5 çıkar
              f = (float) 5/2; // Sonuç 2,5 çıkar
   
  double d;
  d = 30,135;
   
  Not:    C dilinde reel sayılarla işlem yaparken sonucun reel sayı olabilmesi için işleme giren değişkenler veya sayılardan en az birinin reel sayı olması gerekir.
   
  Karakter ve String Veri Tipleri
              Genelde programlama dillerinde sayısal olmayan veriler bellidir ve bunlar değişik karakter kümelerinde utulur. Bu karakter kümelerinde her bir sembole karşılık bir sayısal değer gelir. Programlama dilleri değişik karakter kümeleri kullanabilir. Günümüzde en çok kullanılanı ASCII (American Standard Code for Information Interchange) kümesidir.
   
  Sabitler
              Sabitler bir programda değişmeyen değerler içerirler. Değerleri tanımlama sırasında verilir ve tanımlamadan sonra değerleri değiştirilemez.
   
              Pi sayısı 3,14159265358979 değeri sabit olarak tanımlanabilir.
   
              Const float pi = 3,14159265358979;

  PHP’de Operatörleri Kullanmak

  Operatörleri Kullanmak
   
  Operatörler, değerler ve değişkenler üzerinde belirli işlemler yapmamızı sağlayan sembollerdir. Programlama dillerinde operatörlerin önemli bir yeri vardır.
   
  Aritmetik Operatörler
              Aritmetik operatörler normal matematiksel operatörlerdir. Aşağıda bir tabloda vereceğim bu operatörlerden genel olarak bahsedecek olursak; Toplama ve çıkarma operatörü, çarpma ve bölme operatörü olmak üzere birde, bir sayının modülünü almamızı sağlayan modül operatörü vardır. Bunlar arasından çıkarma operatörünü (-) bir sayının önünde negatif değer belirtecek şekilde kullanabiliriz.
   
  Operatör
  İsim
  Örnek
  +
  Toplama
  $a + $b
  Çıkarma
  $a – $b
  *
  Çarpma
  $a * $b
  /
  Bölme
  $a / $b
  %
  Modül
  $a % $b
   
  Karakter Katarı Operatörleri
              Nokta (.) sembolü karakter katarlarını birleştirmek için kullanılan bir operatördür.
  Örnek:
              $a = “R. Zeki”;
  $b = “ AYAN”;
  $c = $a . $b;
  Çıktısı:
              R. Zeki AYAN
   
  Atama Operatörü
              Tek eşittir (=) atama operatörünü simgeler. Buna neden tek eşittir dediğimizi ilerleyen bölümlerde karşılaştırma operatörlerinden bahsederken göreceksiniz. Bu yüzden (=) simgesine atama operatörü deyin ve … atanmıştır şeklinde okuyun.
   
  Örnek:
              $toplam = 10; // Bu satırı “Toplam değişkenine 10 değeri atanmıştır” şeklinde okuyun.
   
  Birleşik Atama Operatörleri
              Atama operatörü ile aritmetiksel operatörlerin birleşimi olan ve işlemleri kısaltmak amacıyla kullanılan bazı operatörler vardır.
   
  Operatör
  Kullanılışı
  Karşılığı
  +=
  $a += $b
  $a = $a + $b
  -=
  $a -= $b
  $a = $a – $b
  *=
  $a *= $b
  $a = $a * $b
  /=
  $a /= $b
  $a = $a / $b
  %=
  $a %= $b
  $a = $a % $b
  .=
  $a .= $b
  $a = $a . $b
   
  Önden veya Sondan Arttırma ve Eksiltme
              Bu operatörler += ve -= operatörlerine benzer fakat bazı farklılıkları vardır. Bu operatörler bir değeri arttırır veya azaltır ve atarlar.
   
  Örnek:
              $a = 4;
              echo ++$a;
  Sonuç:
              Önden arttırma şeklinde kullanılan bu operatör, $a’nın değerini bir artırır ve bunu döndürür. Bundan sonra $a’nın değeri 5’tir.
   
  Örnek:
              $a = 4;
              echo $a++;
  Sonuç:
              Burada ise $a’nın değeri döndürülür ve yazdırılır. Sonrasında ise bir arttırılır. Yani ekrana 4 yazdırılmıştır ancak $a’nın değeri bundan sonra 5’tir.
   
  Karşılaştırma Operatörleri
              Bu operatörler iki değeri karşılaştırırlar ve karşılaştırmanın sonucuna göre doğru ya da yanlış mantıksal değerlerini döndürürler. Karar kontrol yapılarında bu konuya ayrıntılı değineceğimizden şimdilik sadece tablo şeklinde veriyorum.
   
  Operatör
  Adı
  Kullanılışı
  ==
  Eşittir
  $a == $b
  ===
  Denktir
  $a === $b
  !=
  Eşit değildir
  $a != $b
  !==
  Denk değildir
  $a !== $b
  <> 
  Eşit değildir
  $a <> $b
  Küçüktür
  $a < $b
  Büyüktür
  $a > $b
  <=
  Küçük veya eşittir
  $a <= $b
  >=
  Büyük veya eşittir
  $a >= $b
   
  Mantıksal Operatörler
              Bu operatörler mantıksal koşulların sonuçlarını birleştirirler. Yine karar kontrol yapılarında bu kısımlara detaylı olarak değineceğimizden sadece tablo olarak veriyorum.
   
  Operatör
  Adı
  Kullanılışı
  Sonuç
  !
  NOT
  !$b
  $b false ise true sonucunu verir ya da tersi.
  &&
  AND
  $a && $b
  Her iki değer de true ise true, aksi halde false döndürür.
  ||
  OR
  $a || $b
  Biri veya her ikisi birden true ise true aksi halde false döndürür.
  and
  AND
  $a and $b
  && ile aynıdır ancak önceliği düşüktür.
  or
  OR
  $a or $b
  || ile aynıdır ancak önceliği düşüktür.
   
  Bunların dışında; Bit tabanlı operatörler, üçlü operatör, hata bastırma operatörü, çalıştırma operatörü, dizi operatörleri ve bir de tip operatörü vardır. Bunlara yeri geldikçe değineceğiz.
   
  Görüşmek üzere.

  Bilgisayar, Algoritma ve Program Nedir?

  C Programlama Dili

  Hafta: 1
  Konu: Bilgisayar, Algoritma ve Program Nedir?
  Hedef: Bu derste genel bir bilgisayar tanımı yapılacak, programın ne olduğu anlatılacak, programın çözümü için düşünme metodu oluşturulup algoritmalar hakkında bilgi verilecektir.

  Bilgisayar Nedir?
  Bilgisayar verileri girdi olarak alan, bu verileri işleyen, saklayan ve çıktı üretip yayınlayan elektronik bir araçtır. Çözülmesi gereken problemler düşünülür, anlaşılır, çözüm yolları tespit edilir, planlanır, en son olarak da veriler ve çözüm yolları bilgisayara girilir.

  Program Nedir, Algoritma Nedir?

  Program Nedir?
  Bir problemi bilgisayarda çözmek için, bir programlama dili ile yazılmış komutlardan oluşan yapıya program denir. Bir program bünyesinde değişkenler, işaretçiler, döngüler, fonksiyonlar, kütüphaneler, dosyalar gibi birçok bileşen bulunabilir.

  Algoritma Nedir?
  Problemlerin bilgisayarda çözümlenmesinde izlenecek yol olarak, çözüm yolunun oluşturulması için algoritma denilen bir düşünme ve planlama metodu kullanılır.

  Örnek: 5’ten 10’a kadar olan sayıların toplamını bulup ekranda gösteren algoritmayı yazalım.

  1) Toplam değeri T, sayılar ise S ile gösterilir.
  2) Toplamın değeri 0, sayının değeri 5 ile başlar.
  3) Toplam değerine sayının değeri eklenir.
  4) Sayının değeri 1 arttırılır.
  5) Sayının değeri 11’den küçük ise 3. adıma dönülür ve işlemler tekrar yapılır.
  6) Toplam değeri ekrana yazdırılır.

  Not: Algoritmalarda yazım dili standart değildir, kişiden kişiye değişebilir. Ancak açık bir şekilde yazmak diğer programcılar açısından kolaylık sağlar.

  Örnek: 5’ten 10’a kadar olan sayıların ortalamasını bulan programın algoritması;

  1) T=0, S=5, O=0, M=0
  – Burada sayıların toplamının saklanacağı T değişkenine 0 değeri, 5’ten 10’a kadar değer vereceğimiz sayıların S değişkenine 5 değeri, ortalama değeri için kullanılacak olan O değişkenine 0 değeri, kaç sayının sayıldığını gösteren M değişkenine de 0 değeri atanır.
  2) T = T+S
  – Toplam değerini saklayan T değişkeninin ilk değeri 0 idi, buradaki komut ile T değişkenine sayıların değerinin saklandığı S değişkeninin değeri eklenir. Sonuçta döngü ilk kez çalıştığında T değeri 0+5=5 olacaktır.
  3) M = M+1
  – Burada M değişkeni sayaç olarak kullanılır. Döngüde yeni bir sayı işleme girdiğinde M değeri de 1 arttırılır.
  4) S = S+1
  – Sayıların değerini saklayan S değişkeninin değeri döngüde her seferinde 1 arttırlarak 6,7,8,9 ve 10 olarak değiştirilir. S değişkeni 11 değerini aldığında 5. adımdaki şart saylanmayacak ve program akışı 6. adımdan devam edecektir.
  5) Eğer S<11 ise 2. adıma dön.
  6) O = T/M
  – Toplam değeri, toplam sayı adedine bölünüyor ve ortalama değer değişkene atanıyor.
  7) Ortalama ekrana yazdırılıyor.

  Veri Yapıları ve C’ye Giriş

  Hafta: 1
  Konu: Veri Yapıları ve C’ye Giriş
  Hedef: Bu haftaki dersimizde veri yapılarına ve C’ye giriş yapılacak, Dev C++ kullanımı hakkında detaylı bilgi verilecektir.
   
  Veri Yapılarına Giriş
              Algoritma, bir problemi çözmek için geliştirilmiş kesin bir yöntemdir. Bu algoritma, programlama dillerine uygulandığında program adını alır.
   
              Algoritmalar tarafından işlenen en temel elemanlara (sayısal bilgiler, metinsel bilgiler, resimler, sesler vb.) veri adı verilir. Bir algoritmanın etkin, anlaşılır ve doğru olabilmesi için algoritmanın işleyeceği verilerin düzenlenmesi gerekir.
   
              Verilerin düzenlenme biçimini belirleyen yapı taşlarına veri yapıları denir. Bir program değişkeni bile bir veri yapısı olarak kabul edilebilir. Değişik algoritmalarda verilerin diziler, yığınlar, kuyruklar ve ağaçlar gibi veri yapıları şeklinde düzenlenmesi gerekebilir.
   
              Bir programda veri, yapı ve algoritma önemli ve birbirinden ayrılmaz bileşenlerdir. Verilerin düzenlenme biçimleri de önemlidir. Çünkü, yapı iyi tasarlandığında etkin, anlaşılır, doğru ve hızlı çalışıp az kaynak kullanan algoritma geliştirmek kolaylaşır.
   
  C’ye Giriş
              C bilgisi dersin amacı değildir, veri yapılarını öğrenmek için bir araçtır. Bizim bu derste C dilini seçmemizin sebepleri aşağıda sıralanmıştır;
   
  a)                  C taşınabilir (platform bağımsız) bir programlama dilidir. C dili ile yazılan bir program farklı bir işletim sisteminde üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan veya basit düzenlemeler yapılarak kullanılabilir.
  b)                 C yapısal bir dildir. Yapısal dillerde kod ve veri bellekte ayrı bölgelerde tutulur, bir işlem icrasında o anda gerekli olan değişken ve datalar belleği kullanırlar.
  c)                  Programlama dilleri yapılarına göre 3’e ayrılırlar;
  1)                 Alçak Seviyeli Programlama Dilleri: Makine diline çok yakındır. Program geliştirilirken bilgisayarın iç yapısı ve işleyişi çok iyi bilinmelidir. Assembler bu gruba en iyi örnektir.
  2)                 Orta Seviyeli Programlama Dilleri: Hem alçak seviye komutları hem de yüksek seviye fonksiyonlarla desteklenmiş olan dillerdir. Programcı gerekli olduğu yerlerde alçak seviye komutları kullanarak yüksek seviye programlama dilleri ile yapılamayacak işlemlerin icrasını sağlayabilir, ayrıca hazır gelişmiş fonksiyonlar sayesinde birçok işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilir. C dili bu grubu temsil eder.
  3)                 Yüksek Seviye Programlama Dilleri: Birçok işlemin derleyici aracılığıyla, hazır komut kümelerinin kullanımıyla yapıldığı programlama dilleridir. Örnek olarak, Pascal, Basic ve Cobol gösterilebilir.
   
  Programlama dillerinin seviyeleri ile yetenekleri ters orantılıdır. Alçak seviyeye yaklaştıkça dilin yeteneği ve gücü artar, programlar daha hızlı çalışır, kısıtlamalar azalır, fakat kod uzunluğu ve karmaşıklığı artar, büyük projeler gerçekleştirmek zorlaşır.

  vee Blackline ile ileriye!

  Herkese merhaba,

  Şu günlerde bu kategorideki bir önceki yazımda bahsetmiş olduğum yeni şirketimi aktif duruma getirmenin sevincini yaşıyorum. Evet yeni şirketim! Blackline Software & Programming

  Bu şirketimde şu an başlangıç olarak sadece Web tasarım, Web Programlama, Domain ve Web Hosting hizmeti sağlıyorum. Kurumlara özel hizmetlerim ve diğer internet hizmetleri için ise çalışmalarımı sürdürüyorum. Umarım ki yakın zamanda tüm işlerimi halledip bu hizmetleri de sağlamaya başlayabileyim. Şu sıralar elimdeki birkaç tasarım işi ve Blackline için aşılması gereken prosedürel aşamaları atlattıktan sonra, yeni hizmetleri kullanıcılarımın beğenisine sunmak için hazırlanmaya başlayacağım.

  Şimdilik Blackline ile ileriye! diyorum. Görüşmek üzere.

  PHP de Değişken Kapsamı

  Değişken Kapsamı

  Bir betik içerisinde, değişkenlerin erişilebilir ya da erişilemez oldukları kısımlar vardır. Buna kapsam (scope) denir. Şimdi bu erişilebilirlik de ne demek oluyor diyebilirsiniz, aşağıda belirttim. Şimdi PHP’nin altı temel kapsam kuralını inceleyelim.

  – PHP’nin yerleşik süper global değişkenleri betiğin her yerinden erişilebilir durumdadır.
  – Sabitler tanımlandıktan sonra her yerden erişilebilir durumdadırlar. Buna fonksiyon içerisinden erişim de dahildir.
  – Global (Süper global değil) değişkenler tanımlandıkları betik içerisinde her yerden erişilebilir durumdayken, fonksiyon içinde bu durum ters etki yaratır. Yani fonksiyon içinden global değişkenlere erişemezsiniz.( Fonksiyon konusunda bunu nasıl atlatacağımızdan bahsedeceğim.)
  – Fonksiyonların içerisinde global olarak tanımlanan değişkenler betiğin her yerinde geçerli olurlar. (Diğer fonksiyonlar hariç, buna yine fonksiyonlarda değineceğim. Şimdi kısaca geçelim, diğer fonksiyonlarda kullanabilmek için yine global olarak o fonksiyonda tanımlamak gerekir.)
  – Fonksiyonların içinde oluşturulan statik değişkenlere fonksiyon dışından erişilemezken, aynı fonksiyon farklı bir zamanda tekrar çağırıldığında önceki değerlerini aynen taşırlar.
  – Fonksiyonların içerisinde tanımlanan değişkenler o fonksiyona göre yereldirler ve betiğin çalışması fonksiyondan çıktığı anda bu değişkenler artık var olmazlar.

  Şimdi PHP’nin yerleşik süper global değişkenleri inceleyelim, bu değişkenlerin tam listesi:

  – $GLOBALS -> Tüm global değişkenler dizisi.
  – $_SERVER -> Sunucu ortam değişkenleri dizisi.
  – $_GET -> Betiğe GET metodu ile gönderilen değişkenler dizisi.
  – $_POST -> Betiğe POST metodu ile gönderilen değişkenler dizisi.
  – $_COOKIE -> Çerez değişkenleri dizisi.
  – $_FILES -> Dosya yüklemeleri ile ilgili değişkenler dizisi.
  – $_ENV -> Ortam değişkenleri dizisi.
  – $_REQUEST -> Tüm kullanıcı girdilerini tutan değişkenler dizisi. ($_GET, $_POST ve $_COOKIE dahil)
  – $_SESSION -> Oturum değişkenleri dizisi.

  Kapsam kavramı sadece değişkenler ile sınırlı değildir, bu konuya ilerleyen makalelerimde zaman zaman değineceğim. Görüşmek üzere, şimdilik bu kadar.