Skip to main content
drzeki.com

PHP’de Operatörleri Kullanmak

Operatörleri Kullanmak
 
Operatörler, değerler ve değişkenler üzerinde belirli işlemler yapmamızı sağlayan sembollerdir. Programlama dillerinde operatörlerin önemli bir yeri vardır.
 
Aritmetik Operatörler
            Aritmetik operatörler normal matematiksel operatörlerdir. Aşağıda bir tabloda vereceğim bu operatörlerden genel olarak bahsedecek olursak; Toplama ve çıkarma operatörü, çarpma ve bölme operatörü olmak üzere birde, bir sayının modülünü almamızı sağlayan modül operatörü vardır. Bunlar arasından çıkarma operatörünü (-) bir sayının önünde negatif değer belirtecek şekilde kullanabiliriz.
 
Operatör
İsim
Örnek
+
Toplama
$a + $b
Çıkarma
$a – $b
*
Çarpma
$a * $b
/
Bölme
$a / $b
%
Modül
$a % $b
 
Karakter Katarı Operatörleri
            Nokta (.) sembolü karakter katarlarını birleştirmek için kullanılan bir operatördür.
Örnek:
            $a = “R. Zeki”;
$b = “ AYAN”;
$c = $a . $b;
Çıktısı:
            R. Zeki AYAN
 
Atama Operatörü
            Tek eşittir (=) atama operatörünü simgeler. Buna neden tek eşittir dediğimizi ilerleyen bölümlerde karşılaştırma operatörlerinden bahsederken göreceksiniz. Bu yüzden (=) simgesine atama operatörü deyin ve … atanmıştır şeklinde okuyun.
 
Örnek:
            $toplam = 10; // Bu satırı “Toplam değişkenine 10 değeri atanmıştır” şeklinde okuyun.
 
Birleşik Atama Operatörleri
            Atama operatörü ile aritmetiksel operatörlerin birleşimi olan ve işlemleri kısaltmak amacıyla kullanılan bazı operatörler vardır.
 
Operatör
Kullanılışı
Karşılığı
+=
$a += $b
$a = $a + $b
-=
$a -= $b
$a = $a – $b
*=
$a *= $b
$a = $a * $b
/=
$a /= $b
$a = $a / $b
%=
$a %= $b
$a = $a % $b
.=
$a .= $b
$a = $a . $b
 
Önden veya Sondan Arttırma ve Eksiltme
            Bu operatörler += ve -= operatörlerine benzer fakat bazı farklılıkları vardır. Bu operatörler bir değeri arttırır veya azaltır ve atarlar.
 
Örnek:
            $a = 4;
            echo ++$a;
Sonuç:
            Önden arttırma şeklinde kullanılan bu operatör, $a’nın değerini bir artırır ve bunu döndürür. Bundan sonra $a’nın değeri 5’tir.
 
Örnek:
            $a = 4;
            echo $a++;
Sonuç:
            Burada ise $a’nın değeri döndürülür ve yazdırılır. Sonrasında ise bir arttırılır. Yani ekrana 4 yazdırılmıştır ancak $a’nın değeri bundan sonra 5’tir.
 
Karşılaştırma Operatörleri
            Bu operatörler iki değeri karşılaştırırlar ve karşılaştırmanın sonucuna göre doğru ya da yanlış mantıksal değerlerini döndürürler. Karar kontrol yapılarında bu konuya ayrıntılı değineceğimizden şimdilik sadece tablo şeklinde veriyorum.
 
Operatör
Adı
Kullanılışı
==
Eşittir
$a == $b
===
Denktir
$a === $b
!=
Eşit değildir
$a != $b
!==
Denk değildir
$a !== $b
<> 
Eşit değildir
$a <> $b
Küçüktür
$a < $b
Büyüktür
$a > $b
<=
Küçük veya eşittir
$a <= $b
>=
Büyük veya eşittir
$a >= $b
 
Mantıksal Operatörler
            Bu operatörler mantıksal koşulların sonuçlarını birleştirirler. Yine karar kontrol yapılarında bu kısımlara detaylı olarak değineceğimizden sadece tablo olarak veriyorum.
 
Operatör
Adı
Kullanılışı
Sonuç
!
NOT
!$b
$b false ise true sonucunu verir ya da tersi.
&&
AND
$a && $b
Her iki değer de true ise true, aksi halde false döndürür.
||
OR
$a || $b
Biri veya her ikisi birden true ise true aksi halde false döndürür.
and
AND
$a and $b
&& ile aynıdır ancak önceliği düşüktür.
or
OR
$a or $b
|| ile aynıdır ancak önceliği düşüktür.
 
Bunların dışında; Bit tabanlı operatörler, üçlü operatör, hata bastırma operatörü, çalıştırma operatörü, dizi operatörleri ve bir de tip operatörü vardır. Bunlara yeri geldikçe değineceğiz.
 
Görüşmek üzere.

Bir cevap yazın