Skip to main content
drzeki.com

C++ Matematiksel İşlemler ve Karşılaştırmalar

Hafta: 4
Konu: Matematiksel İşlemler ve Karşılaştırmalar
Hedef: Bu hafta C++ dilinde kullanılan matematiksel işlem çeşitleri ile başlanacaktır. Daha sonra işlemlerin öncelikleri ile devam edilip en son olarak da matematiksel karşılaştırmalar yapılacaktır.
Matematiksel İşlemler ve Karşılaştırmalar
            Aritmetik deyimlerde kullanılabilecek aritmetik işlemler şunlardır:
 
            Toplama          : + işareti ile gerçekleştirilir.
            Çıkartma         : – işareti ile gerçekleştirilir.
            Çarpma           : * işareti ile gerçekleştirilir.
            Bölme             : / işareti ile gerçekleştirilir.
            Kalan(mod)    : % işareti ile gerçekleştirilir. Yalnızca iki tam sayı arasında yapılabilir, gerçel sayılara uygulanamaz.
 

Devamını Oku

C++ Değişkenler, Değişkenlerin Tanımlanması ve Sabitler

Hafta: 3
Konu: Değişkenler, Değişkenlerin Tanımlanması ve Sabitler
Hedef: Bu derste C++ dilinde kullanılan değişkenler ve sabitler tanıtılacaktır.
 
Değişkenler ve Sabitler
 
1.      Değişken
Değeri program boyunca değişebilen programlamaya özgü komutlardır. Örneğin iki ağırlık alalım; Birisi 10 kg, diğeri 15 kg olsun. Birincisine 3 kg eklediğimizi, diğerinden ise 10 kg çıkarttığımızı düşünün ve sonra her ikisini de topladığımızı düşünün. Bu matematiksel işlemi C++ programında aşağıdaki gibi yaparız.
 

Devamını Oku

Veri Yapıları ve C’ye Giriş

Hafta: 1
Konu: Veri Yapıları ve C’ye Giriş
Hedef: Bu haftaki dersimizde veri yapılarına ve C’ye giriş yapılacak, Dev C++ kullanımı hakkında detaylı bilgi verilecektir.
 
Veri Yapılarına Giriş
            Algoritma, bir problemi çözmek için geliştirilmiş kesin bir yöntemdir. Bu algoritma, programlama dillerine uygulandığında program adını alır.
 
            Algoritmalar tarafından işlenen en temel elemanlara (sayısal bilgiler, metinsel bilgiler, resimler, sesler vb.) veri adı verilir. Bir algoritmanın etkin, anlaşılır ve doğru olabilmesi için algoritmanın işleyeceği verilerin düzenlenmesi gerekir.
 
            Verilerin düzenlenme biçimini belirleyen yapı taşlarına veri yapıları denir. Bir program değişkeni bile bir veri yapısı olarak kabul edilebilir. Değişik algoritmalarda verilerin diziler, yığınlar, kuyruklar ve ağaçlar gibi veri yapıları şeklinde düzenlenmesi gerekebilir.
 
            Bir programda veri, yapı ve algoritma önemli ve birbirinden ayrılmaz bileşenlerdir. Verilerin düzenlenme biçimleri de önemlidir. Çünkü, yapı iyi tasarlandığında etkin, anlaşılır, doğru ve hızlı çalışıp az kaynak kullanan algoritma geliştirmek kolaylaşır.
 
C’ye Giriş
            C bilgisi dersin amacı değildir, veri yapılarını öğrenmek için bir araçtır. Bizim bu derste C dilini seçmemizin sebepleri aşağıda sıralanmıştır;
 
a)                  C taşınabilir (platform bağımsız) bir programlama dilidir. C dili ile yazılan bir program farklı bir işletim sisteminde üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan veya basit düzenlemeler yapılarak kullanılabilir.
b)                 C yapısal bir dildir. Yapısal dillerde kod ve veri bellekte ayrı bölgelerde tutulur, bir işlem icrasında o anda gerekli olan değişken ve datalar belleği kullanırlar.
c)                  Programlama dilleri yapılarına göre 3’e ayrılırlar;
1)                 Alçak Seviyeli Programlama Dilleri: Makine diline çok yakındır. Program geliştirilirken bilgisayarın iç yapısı ve işleyişi çok iyi bilinmelidir. Assembler bu gruba en iyi örnektir.
2)                 Orta Seviyeli Programlama Dilleri: Hem alçak seviye komutları hem de yüksek seviye fonksiyonlarla desteklenmiş olan dillerdir. Programcı gerekli olduğu yerlerde alçak seviye komutları kullanarak yüksek seviye programlama dilleri ile yapılamayacak işlemlerin icrasını sağlayabilir, ayrıca hazır gelişmiş fonksiyonlar sayesinde birçok işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilir. C dili bu grubu temsil eder.
3)                 Yüksek Seviye Programlama Dilleri: Birçok işlemin derleyici aracılığıyla, hazır komut kümelerinin kullanımıyla yapıldığı programlama dilleridir. Örnek olarak, Pascal, Basic ve Cobol gösterilebilir.
 
Programlama dillerinin seviyeleri ile yetenekleri ters orantılıdır. Alçak seviyeye yaklaştıkça dilin yeteneği ve gücü artar, programlar daha hızlı çalışır, kısıtlamalar azalır, fakat kod uzunluğu ve karmaşıklığı artar, büyük projeler gerçekleştirmek zorlaşır.