Skip to main content
drzeki.com

Dosya ve Dizin İşlemlerine Giriş

Dosya İşlemleri
 
Bir Dosyayı Açmak
 
1-      Dosya Kiplerini Seçmek
Bir dosya açarken üç seçim yapmanız gerekir:
 
a.      Bir dosyayı sadece okumak için, sadece yazmak için veya hem okumak hem de yazmak için açmak isteyebilirsiniz.
b.      Eğer bir dosyaya yazıyorsanız, dosyanın mevcut içeriğinin üzerine yazabilirsiniz veya dosyanın sonuna veri ekleyebilirsiniz. Ayrıca, eğer dosya zaten mevcut ise bunun üzerine yazmaktansa durumu kabullenip programınızı sonlandırmayı da tercih edebilirsiniz.
c.       Eğer ikilik dosyalar ve metin dosyaları arasında ayrım yapan bir sistem üzerindeki bir dosyaya yazmaya çalışıyorsanız, bunu belirtmek isteyebilirsiniz.
 

Devamını Oku

PHP de Değişken Kapsamı

Değişken Kapsamı

Bir betik içerisinde, değişkenlerin erişilebilir ya da erişilemez oldukları kısımlar vardır. Buna kapsam (scope) denir. Şimdi bu erişilebilirlik de ne demek oluyor diyebilirsiniz, aşağıda belirttim. Şimdi PHP’nin altı temel kapsam kuralını inceleyelim.

– PHP’nin yerleşik süper global değişkenleri betiğin her yerinden erişilebilir durumdadır.
– Sabitler tanımlandıktan sonra her yerden erişilebilir durumdadırlar. Buna fonksiyon içerisinden erişim de dahildir.
– Global (Süper global değil) değişkenler tanımlandıkları betik içerisinde her yerden erişilebilir durumdayken, fonksiyon içinde bu durum ters etki yaratır. Yani fonksiyon içinden global değişkenlere erişemezsiniz.( Fonksiyon konusunda bunu nasıl atlatacağımızdan bahsedeceğim.)
– Fonksiyonların içerisinde global olarak tanımlanan değişkenler betiğin her yerinde geçerli olurlar. (Diğer fonksiyonlar hariç, buna yine fonksiyonlarda değineceğim. Şimdi kısaca geçelim, diğer fonksiyonlarda kullanabilmek için yine global olarak o fonksiyonda tanımlamak gerekir.)
– Fonksiyonların içinde oluşturulan statik değişkenlere fonksiyon dışından erişilemezken, aynı fonksiyon farklı bir zamanda tekrar çağırıldığında önceki değerlerini aynen taşırlar.
– Fonksiyonların içerisinde tanımlanan değişkenler o fonksiyona göre yereldirler ve betiğin çalışması fonksiyondan çıktığı anda bu değişkenler artık var olmazlar.

Şimdi PHP’nin yerleşik süper global değişkenleri inceleyelim, bu değişkenlerin tam listesi:

– $GLOBALS -> Tüm global değişkenler dizisi.
– $_SERVER -> Sunucu ortam değişkenleri dizisi.
– $_GET -> Betiğe GET metodu ile gönderilen değişkenler dizisi.
– $_POST -> Betiğe POST metodu ile gönderilen değişkenler dizisi.
– $_COOKIE -> Çerez değişkenleri dizisi.
– $_FILES -> Dosya yüklemeleri ile ilgili değişkenler dizisi.
– $_ENV -> Ortam değişkenleri dizisi.
– $_REQUEST -> Tüm kullanıcı girdilerini tutan değişkenler dizisi. ($_GET, $_POST ve $_COOKIE dahil)
– $_SESSION -> Oturum değişkenleri dizisi.

Kapsam kavramı sadece değişkenler ile sınırlı değildir, bu konuya ilerleyen makalelerimde zaman zaman değineceğim. Görüşmek üzere, şimdilik bu kadar.

PHP ve MySQL’in Tarihçesi ve Güçlü Yanları – PHP Nedir? – MySQL Nedir?

PHP ve MySQL’in Tarihçesi ve Güçlü Yanları

Merhabalar, bu makalemi size PHP ve MySQL’in tarihçesinden başlayıp neden PHP ve MySQL kullanmamız gerektiğinden bahsederek bitireceğim.Evet kollarınızı sıvayın, kemerlerinizi yerine oturtun. Başlıyoruz…

PHP Nedir?

PHP, 1994’te Rasmus Lerdorf’un özgeçmişini internette yayınlamak ve başvuracağı iş yerlerine de bu internet adresini vermek istemesiyle başlayan bir süreçtir. O zamanlarda üniversitelerin unix tabanlı ağlarında web sayfası hazırlamak oldukça güç olduğundan Lerdorf, kendisi ve başka insanların rahatça kullanabileceği bir dil hazırlama düşüncesine kapıldı ve PHP doğdu. Bu arada unutmadan PHP’nin açılımının Personal Home Page olduğunu ancak daha sonraları bunun PHP:Hypertext Processor olarak değiştiğini söyleyeyim.

PHP, açık kaynak (open source) kodlu bir üründür ve PHP yi isteyen herkes geliştirebilir/değiştirebilir. Günümüzde PHP, dünya çapında 20 milyon civarı alanda kullanılmaktadır. Şu anda kullanılan PHP sürümü 5.x.x tir. Bu sürüm, temeli oluşturan Zend motorunun tamamen yeniden yazılmasıyla oluşturulmuştur.

PHP’nin anasayfası: http://php.net
Zend Technologies anasayfası: http://zend.com

MySQL Nedir?

MySQL çok hızlı ve çok sağlam bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. Bunlara literatürde RDBMS (Relational Database Management System) denir. MySQL çok kullanıcılı, çok kanallı bir sunucudur. Dünya çapında standart kabul edilen veritabanı sorgulama dili olan SQL’i (Stractured Query Language) kullanır. Dünyanın en popüler açık kaynak kodlu veritabanı sistemi olmasıyla birlikte Linux Journal Okuyucuların Seçimi Ödülü’nü birkaç kez kazanmıştır.

MySQL’i ticari amaçla kullanacaksanız çok cüzzi bir miktar lisans ücreti ödemeniz gerekiyor, kişisel kullanımlarda GPL lisansıyla dağıtılmaktadır.

PHP’nin Güçlü Yanları

PHP’nin en güçlü rakipleri arasında Perl, Microsoft ASP.NET, Java Server Pages ve ColdFusion bulunur. Bu diller ile kıyaslandığında PHP aşağıdaki yönerden daha güçlüdür:

– Yüksek performans
– Birçok farklı veritabanı sistemine bağlantı desteği
– Sık kullanılan birçok web işlemi için yerleşik kütüphaneler
– Düşük maliyet
– Öğrenim ve kullanım kolaylığı
– Güçlü nesne yönelimli programlama desteği
– Taşınabilirlik (PHP birçok platformda sorunsuz çalışır)
– Açık kaynak

MySQL’in Güçlü Yanları

MySQL’in başlıca rakipleri PostgreSQL, Microsoft SQL Server ve Oracle’dır. Ancak MySQL şu yanlarıyla daha güçlüdür:

– Yüksek performans
– Düşük maliyet
– Yapılandırma ve öğrenim kolaylığı
– Taşınabilirlik
– Açık kaynak

Bir makalenin daha sonuna geldik. Günümüzde açık kaynak savunucularının hızla artmasıyla doğru orantılı olarak açık kaynaklı yazılımlar ve sistemler de çok hızlı gelişiyorlar. Biz neden kullanmayalım ki? (:

R.Zeki AYAN

PHP ye Giriş – Veri Türleri – Tip Ataması – Sabitler

Değişken Tiplerini İncelemek

Bir değişkenin tipi, içinde depolanan veri tipiyle belirlenir.PHP’nin sunduğu veri tiplerinin sayısı sürekli olarak artmaktadır.Farklı veriler farklı veri tiplerinde depolanabilir.

PHP’deki Veri Tipleri

PHP aşağıdaki temel veri tiplerini destekler:

integer – Tam sayılar için kullanılır.
float – (double olarak da adlandırılır) – Gerçek sayılar için kullanılır.
string – Karaker katarları için kullanılır.
boolean – true ve false değerleri için kullanılır.
array – Çok sayıda veri öğesini depolamak için kullanılır.
object – Sınıf örneklerini depolamak için kullanılır.

İki özel tip daha vardır:
NULL – Bir değer verilmemiş, atama yapılmamış ya da NULL değeri verilmiş değişkenlerdir.
resource – Belirli yerleşik fonksiyonlar bu değeri(tipi) döndürür.Bunlar harici kaynakları temsil eder.

Tip Ataması (Type Casting)

Bir tip ataması (type casting) işlemi kullanarak bir değişken ya da değer farklı bir tipteymiş gibi davranabilirsiniz. Geçici tipi, tip atamak istediğiniz değişkenin önündeki parantezlerin içine koymanız yeterlidir.

Örnek:
$totalqty = 0;
$totalamount = (float)$totalqty;

İkinci satırın anlamı, “$totalqty içindeki değeri al, bir float olarak yorumla ve bunu $totalamount içinde depola” olacaktır. $totalamount değişkeninin tipi float olacaktır. Tip atama değişkeni, tipleri değiştirmediğinden $totalqty nin tipi integer olarak kalır.

Değişken Değişkenler

Değişken değişkenler bir değişkenin adını dinamik olarak değiştirebilmemizi sağlar.Yani değişken değişkenler bir değişkenin değerini, bir diğerinin adı olarak kullanırlar.

Örnek:
$varname = “tireqty”;
Şeklinde bir satır tanımlarsanız, $tireqty yerine $$varname kullanabilirsiniz.

$$varname = 5;
Şeklinde değer de atanabilir.

Sabitleri Deklare Etmek ve Kullanmak

Daha önce de gördüğünüz gibi, bir değişken içinde depolanan değeri kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Bir sabitte tıpkı bir değişken gibi değer depolar; ancak ona bir değer verildiğinde script içinde bu değer bir daha değiştirilemez.

Örnek:
define(‘TIREPRICE’, 100);
Bu kod satırı TIREPRICE adında ve değeri 100 olan bir sabit (constant) tanımlar. Bir sabiti script içinde kullanmak için örneğin;
echo TIREPRICE;
kullanabilirsiniz.

Sabitlerin isimlerinin tümünün büyük harf olduğunu görüyorsunuz. Bu C den alınan bir konvansiyondur ve değişkenlerle sabitleri bir bakışta birbirinden ayırmaya yarar. Bu kurala uymak zorunlu değildir, ancak kodlarınızın okunurluğu ve bakımını kolaylaştıracağı da bir gerçektir.

Kendi tanımladığınız sabitlerin dışında PHP’nin de çok sayıda kendi sabiti vardır. Ayrıntılar için PHP Manual (PHP Kullanma Kılavuzu) bakabilirsiniz.

Değişkenler ve sabitlerin arasındaki diğer bir önemli fark da, sabitlerin sadece boolean, integer, float ve string tipinde verileri depolayabilmesidir ve bu veri tiplerinin tümüne birden skaler değerler (scalar values) adı verilir.

Makalelerin devamını PHP & MySQL kategorisi altından takip edebilirsiniz.