Skip to main content
drzeki.com

Ajax Programlamaya Giriş

Ajax Programlamaya Giriş
                Bu bölümde öncelikle JavaScript kullanarak ajax nesnesinin yaratılması üzerinde duracak daha sonra da bu nesne ile PHP uygulamaları üzerinden bilgi alışverişi yapacağız. Dönen cevapların HTML bileşenlerinde gösterilmesinde ise JavaScript ve DOM modelinden faydalanacağız.
 
Ajax Nesnesinin Yaratılması
                Ajax’in temel çalışma prensibi, sunucuda bulunan PHP program parçalarına JavaScript’in XMLHTTPRequest nesnesini kullanarak parametre gönderip çalıştırmaktır. Bu olayın hemen ardından parametrelere göre çalışan program parçası kendisini çağıran ajax nesnesine değer gönderir.
 
JavaScript’te kullanılan ajax nesnesinin yaratılması tarayıcılar arasında farklılık gösterir. Örneğin, Internet Explorer 5.5 ve üzeri sürümlerinde Microsoft.XMLHTTP ActiveX nesnesi, firefox ve opera gibi diğer tarayıcılarda ise XMLHTTPRequest nesnesi kullanılır.
 
Tarayıcılar için uygun nesnenin yaratılması açısından JavaScript ile bazı kontroller yapılması gerekir, örneklerle inceleyelim.
 

Devamını Oku